Požadavky k připravovanému územnímu plánu Květov

1. Jméno a příjmení:

2. Adresa trvalého pobytu:

3. Vymezení území dotčeného požadavku :

Katastrální území: Číslo pozemku (pozemků): Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy (viz níže)

4. Grafické znázornění požadavku - výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy

ze zákresu je nutné aby bylo zřejmé o jaké pozemky nebo území se jedná. Nejlépe je grafické znázornění vytvořit na podkladu katastrální mapy.

5. Grafické znázornění požadavku - výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy

ze zákresu je nutné aby bylo zřejmé o jaké pozemky nebo území se jedná. Nejlépe je grafické znázornění vytvořit na podkladu katastrální mapy.

6. Text požadavku:

popis toho o co se Vám jedná

7. Odůvodnění:

důvody pro Váš požadavek